Realizacja obiektów


Rok 2017

Inwestor - Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Kielce. ul. Kujawska 26

I. Remont elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych - ocieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich podokienników , rur spustowych i rynien, wykonaniem zadaszeń nad balkonami, systemowym remontem hydroizolacji balkonów, wymianą stolarki okiennej klatek schodowych i piwnicach, remontem instalacji odgromowej i wykonaniem opasek przy budynkach, pokryciem połaci dachowych papami termozgrzewalnymi.

 » Budynek mieszkalny 5 kondygnacji - ul. Zagórska 68
 » Budynek mieszkalny 5 kondygnacji - ul. Zagórska 70
 » Budynek mieszkalny 5 kondygnacji – ul. Włoszka 3

II. Remont klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej, malowaniem i położeniem płytek gresowych na posadzkach klatek w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 » Budynek – ul. Nowowiejska 22
 » Budynek – ul. Sandomierska 74
 » Budynek – ul. Sandomierska 76

III. Wymiana podłoży skażonych ksylamitem w mieszkaniach lokatorów w zasobach KSM - Kielce

 » Budynki mieszkalne w zasobach KSM - Kielce


Inwestor - Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kielce. ul. Warszawska 155

I. Zakres prac: Remont klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych - obłożenie płytkami gresu technicznego podestów, schodów i cokolików na klatkach wraz z malowaniem klatek schodowych i wymianą drzwi wejściowych do piwnic.

 » Budynek – ul. Klonowa 50
 » Budynek – ul. Klonowa 52
 » Budynek – ul. Toporowskiego 71
 » Budynek – ul. Orkana 42
 » Budynek – ul. Orkana 44


Inwestor - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wichrowe Wzgórze”
Kielce. ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 73

I. Zakres prac: roboty remontowe wykonania okładzin schodów klatek z płytek gresowych wraz z malowaniem klatek schodowych.

 » Budynek mieszkalny - 5 kondygnacji - ul. Piłsudskiego 38


Inwestor - Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „ARMATURY”
Kielce, ul. Karczówkowska 3

I. Zakres prac: roboty remontowe wykonania okładzin schodów klatek z płytek gresowych wraz z malowaniem klatek schodowych i wymiana drzwi piwnicznych.


Inwestor - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
Kielce, ul. Słowackiego 21

I. Zakres prac: remont izolacji ścian piwnicznych budynku wraz z malowaniem klatek schodowych.

 » Budynek mieszkalny - ul. Słowackiego 21


Inwestor - Wspólnota Mieszkaniowa Fabryczna 10
Suchedniów ul. Fabryczna 10

I. Zakres prac: docieplenie stropodachu, ocieplenie strefy podrynnowej ścian wschodniej i zachodniej budynku oraz ocieplenie ścian fundamentowych cokołu wraz z wykonaniem opaski budynku mieszkalnego

 » Budynek mieszkalny - 5 kondygnacji – ul. Fabryczna 10 w Suchedniowie


Rok 2016

Inwestor - Politechnika Śląska w Gliwicach
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

I. Termomodernizacja budynków Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej wraz z łącznikiem przy ul. Krzywoustego 4 i 6 w Gliwicach – Etap I - docieplenie przegród zewnętrznych


Inwestor - Wspólnota Mieszkaniowa Fabryczna 10
Suchedniów ul. Fabryczna 10

I. Ocieplenie ścian budynku mieszkalnego w technologii lekkiej – mokrej wraz z wymianą obróbek blacharskich podokienników – remontem wnęk balkonowych i kompleksowym systemowym remontem balkonów.

 » Budynek mieszkalny - 5 kondygnacji – ul. Fabryczna 10 w Suchedniowie


Administrator - "NASZ DOM - Obsługa Nieruchomości"
Anna Kołodziejczyk Miernik, Kielce ul. Piekoszowska 32B
Inwestor - Wspólnota Mieszkaniowa w Kielcach ul. Lecha 21

I. Ocieplenie budynku mieszkalnego w technologii lekkiej – mokrej wraz z wymianą obróbek blacharskich podokienników, rur spustowych i rynien, wymianą stolarki okiennej klatek schodowych i piwnicach, wymianą instalacji odgromowej i wykonaniem opaski i chodnika, przebudowa schodów wejściowych i tarasów wraz z położeniem wykładziny z gresu technicznego, dociepleniem połaci dachu wraz pokryciem papami termozgrzewalnymi i remontem kominów. Remont balkonów w pełnym systemie hydroizolacji tarasowej i położeniem na podestach płytek z gresu technicznego.

 » Budynek mieszkalny 5 kondygnacji - ul. Lecha 21 w Kielcach


Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości DOM
ul. Romualda 9 w Kielcach

I. Izolacja ścian fundamentowych budynku mieszkalnego - Romualda 9


Inwestor - Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Kielce. ul. Kujawska 26

I. Remont elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych - ocieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich podokienników , rur spustowych i rynien, wykonaniem zadaszeń nad balkonami, systemowym remontem hydroizolacji balkonów , wymianą stolarki okiennej klatek schodowych i piwnicach, remontem instalacji odgromowej i wykonaniem opasek przy budynkach , pokryciem połaci dachowych papami termozgrzewalnymi.

 » Budynek mieszkalny 5 kondygnacji - ul. Daleka 23
 » Budynek mieszkalny 5 kondygnacji - ul. Bohaterów Warszawy 17

II. Wymiana podłoży skażonych ksylamitem w mieszkaniach lokatorów w zasobach KSM - Kielce

 » Budynki mieszkalne w zasobach KSM - Kielce

III. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z nawiewnikami w mieszkaniach lokatorów i w budynkach użyteczności publicznej w zasobach KSM - Kielce

 » Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej w zasobach KSM – Kielce

IV. Remont i malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych KSM – Kielce

 » Budynek – ul. Bohaterów Warszawy 7
 » Budynek – ul. Karłowicza 15
 » Budynek – ul. Pomorska 100
 » Budynek – ul. Nowowiejska 22
 » Budynek – ul. Pocieszka 5
 » Budynek – ul. Sandomierska 76


Inwestor - Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kielce. ul. Warszawska 155

I. Zakres prac: Remont klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych - obłożenie płytkami gresu technicznego podestów, schodów i cokolików na klatkach wraz z malowaniem klatek schodowych i wymianą drzwi wejściowych do piwnic.

 » Budynek – ul. Klonowa 44
 » Budynek – ul. Klonowa 46
 » Budynek – ul. Klonowa 48
 » Budynek – ul. Orkana 30
 » Budynek – ul. Orkana 40
 » Budynek – ul. Orkana 26


Rok 2015

Inwestor - Politechnika Śląska w Gliwicach
ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

I. Termomodernizacja budynków Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej wraz z łącznikiem przy ul. Krzywoustego 4 i 6 w Gliwicach – Etap I - docieplenie przegród zewnętrznych

   Zakres:
 » docieplenie stropodachów,
 » zlikwidowanie klap dachowych,
 » podniesienie deflektorów wentylacyjnych,
 » docieplenie ścian zewnętrznych,
 » modernizacja fragmentów elewacji łącznika,
 » wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 » wymianę rynien i rur spustowych,
 » demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji odgromowej,
 » renowacja murków przy oknach piwnicznych,
 » konserwację i malowanie ślusarki stalowej,
    dostawę i montaż balustrady schodowej i balustrad przy oknach piwnicznych,
 » wywóz i utylizację gruzu.


Inwestor - Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „ARMATURY”
Kielce, Ul. Karczówkowska 3

I. Ocieplenie ścian budynku mieszkalnego w technologii lekkiej – mokrej wraz z wymianą obróbek blacharskich podokienników – remontem wnęk balkonowych i kompleksowym systemowym remontem balkonów.

 » Budynek mieszkalny - 5 kondygnacji - ul. Grunwaldzka 6 w Kielcach


Administrator - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Kielcach ul. Piesza 6
Inwestor - Wspólnota Mieszkaniowa w Kielcach ul. Piekoszowska 43

I. Ocieplenie budynku mieszkalnego w technologii lekkiej – mokrej wraz z wymianą obróbek blacharskich podokienników ,rur spustowych i rynien, wymianą stolarki okiennej klatek schodowych i piwnicach, remontem instalacji odgromowej i wykonaniem opaski i chodnika z kostki brukowej , przebudowa schodów wejściowych i wykonaniem daszków w wejściach do klatek schodowych , dociepleniem połaci dachu wraz pokryciem papami termozgrzewalnymi i remontem kominów.

 » Budynek mieszkalny 5 kondygnacji - ul. Piekoszowska 43 w Kielcach


Inwestor - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Prostej 14/16 w Kielcach

I. Remont połaci dachowej 20 garaży szeregowych przy ul. Prostej 14/16/20 w Kielcach wraz z dociepleniem styropianem laminowanym papą i przesunięciem ogrodzenia.

   Zakres:
 » zerwanie warstwy pokrycia papowego,
 » zrozebranie obróbek blacharskich gzymsów,okapów, pasów pod i nadrynnowych,
 » wyrównanie połaci dachowej,
 » położenie styropapy wraz z mocowaniem mechanicznym do podłoża,
 » pokrycie połaci dachowej warstwą papy termozgrzewalnej podkładowej i warstwą papy termozgrzewalnej nawierzchniowej,
 » wykonanie i zamontowanie nowych obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien z blachy powlekanej,
 » wykonanie nowych tynków na ścianach i filarach,
 » przełożenie balustrad z kształtowników stalowych na murach kolankowych.


Inwestor - Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Kielce. ul. Kujawska 26

I. Remont dachu i ocieplenie ścian maszynowni na budynku mieszkalnym wysokim.

   Zakres:
 » ocieplenie ścian maszynowni i kominów , wymiana drzwi wejściowych na dach, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
 » krycie dachu w technologii pap termozgrzewalnych, wymiana obróbek blacharskich gzymsu wraz z rynnami, częściowy demontaż i montaż instalacji odgromowej, przedłużenie rur wywiewnych instalacji sanitarnej.

 » Budynek mieszkalny 11 kondygnacji - ul. Sandomierska 74 w Kielcach

II. Remont elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych - ocieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich podokienników , rur spustowych i rynien, wykonaniem zadaszeń nad balkonami, systemowym remontem balkonów , wymianą stolarki okiennej klatek schodowych i piwnicach, remontem instalacji odgromowej i wykonaniem opasek przy budynkach , pokryciem połaci dachowych papami termozgrzewalnymi.

 » Budynek mieszkalny 5 kondygnacji - ul. Konarskiego 3
 » Budynek mieszkalny 5 kondygnacji - ul. Sandomierska 78 (dokończenie)
 » Budynek mieszkalny 5 kondygnacji - ul. Mazurska 68 (dokończenie)

III. Przebudowa wiatrołapów w I, II, III, IV, V, VI klatce schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Nowowiejskiej 15 w Kielcach

Zakres:
Wykonanie ław fundamentowych, ścian z cegły , wymiana podłoży wraz z wykonaniem posadzek gresowych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na systemowa stalową firmy OPEUS, wymiana pokrycia zadaszeń wiatrołapów, wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych z malowaniem, remont opaski budynku.

IV. Wymiana podłoży skażonych ksylamitem w mieszkaniach lokatorów w zasobach KSM - Kielce

 » Budynki mieszkalne w zasobach KSM - Kielce

V. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z nawiewnikami w mieszkaniach lokatorów i w budynkach użyteczności publicznej w zasobach KSM - Kielce

 » Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej w zasobach KSM – Kielce


Rok 2014

Inwestor - Wspólnota Mieszkaniowa „Biesiadna 12”
ul. Biesiadna 12, 05-077 Warszawa Wesoła

I. Ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizację wiatrołapów, wykonanie opaski wokół budynku i inne prace towarzyszące zgodne z dokumentacją techniczną.

 » Budynek mieszkalny - ul. Biesiadna 12


Inwestor - Politechnika Śląska
44 – 100 Gliwice ul. Konarskiego 18

I. Termomodernizacja budynku Hali Technologicznej Wydziału Górnictwa i Geologii
Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy ul. Akademickiej 2 – etap 1 b


Inwestor - Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kielce. ul. Kujawska 26

I. Remont elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych – ocieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich podokienników ,rur spustowych i rynien, wykonaniem zadaszeń nad balkonami, systemowym remontem balkonów , wymianą stolarki okiennej klatek schodowych i piwnicach, remontem instalacji odgromowej i wykonaniem opasek przy budynkach.

 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji - ul. Kujawska 19 (dokończenie)
 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji - ul. Sandomierska 78
 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji - ul. Mazurska 68
 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji - ul. Konarskiego 14

II. Remont , malowanie i wymiana okien na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 » Budynki mieszkalne -– ul. Bohaterów Warszawy 13 , Bohaterów Warszawy 17, ul. Sandomierska 160

III. Wymiana podłoży skażonych ksylamitem w mieszkaniach lokatorów w zasobach KSM - Kielce

 » Budynki mieszkalne w zasobach KSM - Kielce

IV. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z nawiewnikami w mieszkaniach lokatorów w zasobach KSM - Kielce

 » Budynki mieszkalne w zasobach KSM - Kielce


Inwestor - Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „ARMATURY”
Kielce, Ul. Karczówkowska 3

I. Ocieplenie budynku mieszkalnego wraz z remontem balkonów , wymianą obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych.

 » Budynek mieszkalny 5 kondygnacji ul. Słoneczna 36


Rok 2013

Inwestor - Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kielce. Ul. Kujawska 26

I. Remont , malowanie i wymiana okien na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 » Budynki mieszkalne – ul. Zagórska 66

II. Wymiana podłoży skażonych ksylamitem w mieszkaniach lokatorów w zasobach KSM – Kielce

 » Budynki mieszkalne w zasobach KSM – Kielce

III. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z nawiewnikami w mieszkaniach lokatorów w zasobach KSM – Kielce

 » Budynki mieszkalne w zasobach KSM – Kielce

IV. Remont elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych – ocieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich podokienników ,rur spustowych i rynien, wykonaniem zadaszeń nad balkonami, systemowym remontem balkonów , wymianą stolarki okiennej klatek schodowych , remontem instalacji odgromowej i wykonaniem opasek przy budynkach.

 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji - ul. Karłowicza 4
 » Budynek mieszkalny – 11 kondygnacji - ul. Sandomierska 74
 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji - ul. Kujawska 19


Inwestor - Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „ARMATURY”
Kielce, Ul. Karczówkowska 3

I. Ocieplenie budynku mieszkalnego wraz z remontem balkonów , wymianą obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych.

 » Budynek mieszkalny ul. Szkolna 40 w Kielcach
 » Budynki mieszkalne - 5 kondygnacji ul. 1-go Maja 119, 127, 133 (ściany szczytowe)
 » Budynek mieszkalny - 9 kondygnacji ul Strycharska 15 (ściany szczytowe)
 » Powierzchnia ocieplenia ścian szczytowych: 2 471,00 m2.


Inwestor - Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kielce. ul. Warszawska 155

I. Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego – ocieplenie budynku wraz z systemowym remontem balkonów , wymianą stolarki okiennej klatek schodowych i wykonaniem opaski przy budynku.

 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji - ul. Klonowa 48
 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji - ul. Klonowa 48
 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji - ul. Orkana 38
 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji - ul. Orkana 9
 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji - ul. Orkana 26
 » Budynek mieszkalny – 11 kondygnacji - ul. Orkana 18


Inwestor - Wspólnota Mieszkaniowa Fabryczna 10
Suchedniów ul. Fabryczna 10

I. Ocieplenie budynku mieszkalnego wraz z wymianą obróbek blacharskich i okien klatek schodowych.

 » Budynek mieszkalny – ul. Fabryczna 10


Rok 2012

Inwestor - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
Kielce. Ul. Staszica 10

I. Remont i malowanie klatek schodowych , wykonanie chodnika i podjazdu z kostki brukowej


Inwestor - Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „ARMATURY”
Kielce, Ul. Karczówkowska 3

I. Ocieplenie budynku mieszkalnego wraz z remontem balkonów , wymianą obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych.

 » Budynek mieszkalny ul. Szkolna 40 w Kielcach


Inwestor - Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kielce. Ul. Kujawska 26

I. Remont , malowanie i wymiana okien na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 » Budynki mieszkalne – ul. Zagórska 70 , 72
 » Budynek mieszkalny – ul. Romualda 4
 » Budynki mieszkalne – ul. Kostki 3 a , 5 , 5a , 7 i 7a

II. Remont , malowanie i wymiana posadzki w pomieszczeniach Działu Technicznego KSM – Kielce.

 » Budynek biurowy KSM – Kielce ul. Kujawska 26

III. Wymiana podłoży skażonych ksylamitem w mieszkaniach lokatorów w zasobach KSM – Kielce

 » Budynki mieszkalne w zasobach KSM – Kielce

IV. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z nawiewnikami w mieszkaniach lokatorów w zasobach KSM – Kielce

 » Budynki mieszkalne w zasobach KSM – Kielce

V. Remont elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych – ocieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich podokienników ,rur spustowych i rynien, wykonaniem zadaszeń nad balkonami, systemowym remontem balkonów , wymianą stolarki okiennej klatek schodowych , remontem instalacji odgromowej i wykonaniem opasek przy budynkach.

 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji - ul. Karłowicza 4
 » Budynek mieszkalny – 11 kondygnacji - ul. Sandomierska 74
 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji - ul. Wiosenna 5


Inwestor - Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOMATOR”
Kielce ul. Massalskiego 4

VI. Remont elewacji budynków mieszkalnych – ocieplenie fragmentów ścian budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich podokienników i murów ogniowych, remontem instalacji odgromowej

 »Osiedle Ślichowice I (łącznie 2 982,00 m2)

 » Budynki wielorodzinne ul. Kazimierza Wielkiego 20 , 24 , 28
 » Budynki wielorodzinne ul. Kowalczewskiego 1 , 7 , 9 , 13
 » Budynki wielorodzinne ul. Puscha 7 , 13 , 15 , 17 , 19
 » Budynki wielorodzinne ul. Dewońska 20

 »Osiedle Ślichowice II (łącznie 547,50 m2)

 » Budynki wielorodzinne ul. Massalskiego 17
 » Budynki wielorodzinne ul. Fałdowa 5


Inwestor - Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Końskie ul. Wojska Polskiego 3

VII. Remont i malowanie elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych i pawilonów handlowo –usługowych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych i dociepleniem granulatem stropodachów wentylowanych

 » Budynki mieszkalne – 5 kondygnacji przy ulicy:

 » Zamkowa 16-18
 » 1 Maja 28a
 » 1 Maja 30-32
 » 1 Maja 36-42
 » J. Kilińskiego 13
 » J. Kiepury 3
 » Warszawska 24c

 » Pawilony handlowo-usługowe przy ulicy:

 » Armii Krajowej 2
 » Hubala 14
 » Polna 13b
 » Niepodległości 7
 » Piłsudskiego 48


Inwestor - Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kielce. ul. Warszawska 155

VIII. Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego – ocieplenie budynku wraz z systemowym remontem balkonów , wymianą stolarki okiennej klatek schodowych i wykonaniem opaski przy budynku.

 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji ul. Orkana 9
 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji ul. Orkana 30


Inwestor - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wichrowe Wzgórze”
Kielce. ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 73

IX. Remont elewacji – Demontaż istniejącego ocieplenia i okładzin z blach profilowanych. Wykonanie ocieplenia w technologii lekkiej – mokrej z fakturą z tynków akrylowych

 » Budynek wielorodzinny wysoki – 11 kondygnacji – ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 31
 » Budynek wielorodzinny wysoki – 11 kondygnacji – ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 105


Rok 2011

Inwestor - Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kielce. Ul. Kujawska 26

I. Wymiana podłoży skażonych ksylamitem w mieszkaniach lokatorów w zasobach KSM – Kielce

 » Budynki mieszkalne w zasobach KSM - Kielce

II. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV z nawiewnikami w mieszkaniach lokatorów w zasobach KSM – Kielce

Budynki mieszkalne w zasobach KSM - Kielce

III.Wymiana okien żelbetowych na PCW wraz z robotami towarzyszącymi - wymurowanie ścianek podokiennych, ocieplenie od strony zewnętrznej wełną mineralną w technologii lekkiej-mokrej, uzupełnienie i malowanie tynków wewnętrznych

 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 11 kondygnacji ul. Bohaterów Warszawy 5

IV. Naprawa ściany ocieplonej elewacji pawilonu handlowo - usługowego po kolizji z dostawczym samochodem ciężarowym

 » Budynek pawilonu handlowo - usługowego przy ul. Wojewódzkiej 2

V. Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego – ocieplenie budynku wraz z wymianą obróbek blacharskich podokienników ,rur spustowych i rynien, wykonaniem zadaszeń nad balkonami, systemowym remontem balkonów , wymianą stolarki okiennej klatek schodowych , remontem instalacji odgromowej i wykonaniem opaski.

Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji - ul. Wiosenna 5


Inwestor - Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
Koniecpol ul. Robotnicza 18 / 2

VI. Remont elewacji budynków mieszkalnych – ocieplenie budynków w technologii lekkiej – mokrej wraz z wymianą obróbek blacharskich podokienników i murów ogniowych, rynien i rur spustowych, remontem instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowym i kryciem połaci dachowych w technologii pap termozgrzewalnych

 » Budynek mieszkalny wielorodzinny - Robotnicza 14
 » Budynek mieszkalny wielorodzinny - Robotnicza 16


Inwestor - Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kielce. ul. Warszawska 155

VII. Remont elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych – ocieplenie budynków w technologii lekkiej mokrej wraz z systemowym remontem balkonów , wymianą stolarki okiennej klatek schodowych i wykonaniem opasek przy budynkach.

 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji ul. Orkana 20
 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji ul. Orkana 36
 » Budynek mieszkalny – 12 kondygnacji ul. Orkana 16.


VIII. Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego – demontaż istniejącego ocieplenia i okładziny z płyt azbestowych wraz z wywiezieniem i utylizacją . - Ocieplenie budynku w technologii lekkiej mokrej wraz z systemowym remontem balkonów , wymianą stolarki okiennej klatek schodowych i wykonaniem opasek przy budynkach.

 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji ul. Nałkowskiej 5

IX. Rozbiórka docieplenia ścian zewnętrznych szczytowych budynku , w tym szkodliwych dla środowiska okładzinowych płyt azbestowo-cementowych wraz z konstrukcją drewnianą i wełną mineralną. Wywóz i utylizacja płyt azbestowo-cementowych. - Wykonanie nowego docieplenia ścian zewnętrznych szczytowych, wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych fakturowych, malowanie elewacji , wymiana okien piwnicznych, wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej, naprawa zaizolowanie i wyłożenie płytkami gresowymi posadzek loggii, malowanie wiatrołapów, wykonanie opaski wokół budynku.

 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – ul. Struga 3.


Inwestor - Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Końskie ul. Wojska Polskiego 3

X. Rozbiórka ocieplenia ścian zewnętrznych szczytowych i osłonowych budynku , w tym szkodliwych dla środowiska okładzinowych płyt azbestowo-cementowych wraz z konstrukcją drewnianą i wełną mineralną. Wywóz i utylizacja płyt azbestowo-cementowych. - Wykonanie nowego docieplenia ścian zewnętrznych szczytowych i osłonowych w technologii lekkiej – mokrej wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych, malowanie elewacji , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej klatek schodowych i okienek piwnicznych , wymiana obróbek blacharskich,rur spustowych i rynien, wymiana instalacji odgromowej, naprawa zaizolowanie i wyłożenie płytkami gresowymi posadzek balkonów, , wykonanie docieplenia stropodachów wentylowanych granulatem wełny mineranej. Remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą zaworów podpionowych i regulacyjnych

 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – Armii Krajowej 16
 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – Wojska polskiego 5a
 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – Wojska polskiego 5b
 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – Jana Kiepury 9
 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – Jana Kiepury 11
 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – Jana Kiepury 13


Rok 2010

Inwestor - Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Końskie ul. Wojska Polskiego 3

I. Ocieplenie budynku w technologii lekkiej mokrej wraz z systemowym remontem balkonów , wymianą stolarki okiennej klatek schodowych i wykonaniem opasek przy budynkach

 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – ul. 3 Maja 5


Inwestor - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości

II. Ocieplenie budynku w technologii lekkiej mokrej wraz z systemowym remontem balkonów , wymianą stolarki okiennej klatek schodowych i wykonaniem opasek przy budynkach.

 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – Wojska Polskiego 1


Inwestor - Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kielce. Ul. Kujawska 26

III. Wymiana okien żelbetowych na PCW wraz z robotami towarzyszącymi - wymurowanie ścianek podokiennych, ocieplenie od strony zewnętrznej ścian wełną mineralną w technologii lekkiej-mokrej, uzupełnienie i malowanie tynków wewnętrznych

 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 11 kondygnacji ul. Bohaterów Warszawy 3

IV. Remont elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych – ocieplenie budynków wraz z wymianą obróbek blacharskich podokienników ,rur spustowych i rynien, wykonaniem zadaszeń nad balkonami, systemowym remontem balkonów , wymianą stolarki okiennej klatek schodowych , remontem instalacji odgromowej i wykonaniem opasek przy budynkach.

 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – ul. Śląska 8
 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – Wielkopolska 7

V. Remont elewacji budynku pawilonu – ocieplenie budynku wraz z wymianą obróbek blacharskich podokienników ,rur spustowych i rynien, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej , remontem instalacji odgromowej i wykonaniem opasek przy budynku oraz chodników i dróg dojazdowych

 » Budynek pawilonu handlowo – usługowego – ul. Wojewódzka 2

Inwestor - Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kielce. ul. Warszawska 155

VI. Remont elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych – ocieplenie budynków w technologii lekkiej mokrej wraz z systemowym remontem balkonów , wymianą stolarki okiennej klatek schodowych i wykonaniem opasek przy budynkach.

 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji ul. Struga 1
 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji ul. Klonowa 56
 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji ul. Orkana 40
 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji ul. Klonowa 7
 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji ul. Nałkowskiej 3


Inwestor - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suchedniowie
Suchedniów. ul. Bugaj 2a

VII. Ocieplenie budynku w technologii lekkiej mokrej z położeniem cienkowarstwowego tynku akrylowego i wykonaniem opaski

 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji ul. Fabryczna 10


Rok 2009

Inwestor - Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Końskie ul. Wojska Polskiego 3

I. Ocieplenie budynku w technologii lekkiej mokrej wraz z remontem płyt balkonowych , wymianą stolarki okiennej klatek schodowych i wykonaniem docieplenia stropodachów wentylowanych granulatem wełny mineralnej oraz remontem instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą zaworów podpionowych i regulacyjnych.

 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – ul. 3 Maja 11
 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – ul. 3 Maja 13
 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – ul. Lipowa 6
 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – ul. Mieszka 11
 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – ul. Niepodległości 9
 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – ul. Niepodległości 11
 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – ul. Polna 13 a
 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – ul. Wojska Polskiego 1


Inwestor - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suchedniowie
Suchedniów. ul. Bugaj 2a

II. Ocieplenie budynku w technologii lekkiej mokrej z położeniem cienkowarstwowego tynku akrylowego i wykonaniem opaski.

 » Budynek mieszkalny – 5 kondygnacji ul. Powstańców 46 / 54


Inwestor - Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kielce. ul. Warszawska 155.

III. Remont i malowanie klatek schodowych.

 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 11 kondygnacji – 8 klatek schodowych


Inwestor - Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
Koniecpol ul. Robotnicza 18 / 2

IV. Remont elewacji budynków mieszkalnych – ocieplenie budynków w technologii lekkiej – mokrej wraz z wymianą obróbek blacharskich podokienników i murów ogniowych, rynien i rur spustowych, remontem instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowym , dociepleniem stropodachów granulatem wełny mineralnej i wykonaniem opaski przy budynku.

 » Budynek mieszkalny wielorodzinny - Robotnicza 10a


Inwestor - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Koniecpolu
42-230 Koniecpol ul. Robotnicza 26 / 12

V. Remont elewacji budynków mieszkalnych – ocieplenie budynków w technologii lekkiej – mokrej wraz z wymianą obróbek blacharskich podokienników i murów ogniowych, rynien i rur spustowych, remontem instalacji odgromowej, wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowym , dociepleniem stropodachów granulatem wełny mineralnej i wykonaniem opaski przy budynku

 » Budynek mieszkalny wielorodzinny - ul. Różana 4


Rok 2008

Inwestor - Konecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Końskie ul. Wojska Polskiego 3

I. Ocieplenie budynku w technologii lekkiej mokrej wraz z remontem płyt balkonowych , wymianą stolarki okiennej klatek schodowych i wykonaniem docieplenia stropodachów wentylowanych granulatem wełny mineralnej oraz remontem instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą zaworów podpionowych i regulacyjnych.

 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – ul. Polna 7 b
 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – ul. Warszawska 26 b
 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – ul. Warszawska 28
 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 5 kondygnacji – ul. Warszawska 30 a


Inwestor - Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kielce. Ul. Kujawska 26

II. Remont elewacji budynku pawilonu – ocieplenie budynku wraz z wymianą obróbek blacharskich podokienników ,rur spustowych i rynien, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej , remontem instalacji odgromowej i wykonaniem opasek przy budynku oraz chodników i dróg dojazdowych

 » Budynek pawilonu handlowo – usługowego – ul. Pocieszka 17

III. Remont , malowanie i wymiana okien na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

 » Budynki mieszkalne – ul. Włoszka 3
 » Budynek mieszkalny – ul. ¬ródłowa 21

IV. Wymiana okien żelbetowych na PCW wraz z robotami towarzyszącymi - wymurowanie ścianek podokiennych, ocieplenie od strony zewnętrznej ścian wełną mineralną w technologii lekkiej-mokrej, uzupełnienie i malowanie tynków wewnętrznych

 » Budynek mieszkalny wielorodzinny – 11 kondygnacji ul. Chopina


Inwestor - Urząd Gminy Racławice
32-222 Racławice, Racławice 15

V. Budynek Urzędu Gminy - Termomodernizacja budynku - docieplenie ścian elewacji w technologii lekkiej – mokrej z cienkowarstwowym tynkiem akrylowym, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , wymiana obróbek blacharskich, rur i rynien , pokryciem połaci dachowej papami termozgrzewalnymi, wymianą instalacji odgromowej i położeniem płytek terakotowych na schodach wejściowych


Inwestor - Urząd Gminy Radków
25-135 Radków, Radków 99

VI. Budynek Urzędu Gminy - Termomodernizacja budynku - docieplenie ścian elewacji w technologii lekkiej – mokrej z cienkowarstwowym tynkiem akrylowym, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , wymiana obróbek blacharskich, rur i rynien , pokrycie połaci dachowej papami termozgrzewalnymi, wymianą instalacji odgromowej i położeniem płytek terakotowych na schodach wejściowych


Inwestor - Urząd Miejski w Ryglicach
33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

VII. Budynek Szkoły Podstawowej w Joninach - Termomodernizacja budynku - docieplenie ścian elewacji w technologii lekkiej – mokrej z cienkowarstwowym tynkiem akrylowym, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , wymiana obróbek blacharskich, rur i rynien , pokryciem połaci dachowej papami termozgrzewalnymi, wymianą instalacji odgromowej i położeniem płytek terakotowych na schodach wejściowych , dociepleniem dachu wełną mineralną wraz z paroizolacją.


VIII. Inwestor - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku Zdroju
Busko Zdrój ul. Pułaskiego 10

Budynki mieszkalne wielorodzinne – zerwanie starego docieplenia ścian szczytowych z supremy, wykonanie nowego ocieplenia w technologii lekkiej – mokrej z cienkowarstwowym tynkiem akrylowym, wymiana obróbek blacharskich , remontem cokołów o łącznej powierzchni ocieplenia 2560 m2. Wywóz zerwanego ocieplenia i utylizacja.