Wyposażenie firmy


 » Pojazdy

 » Kontenery magazynowe na materiały - 6 szt.

 » Rusztowania - system Termosprzęt - 4500 m2

Rusztowanie ramowe system Termosprzęt to rusztowanie systemowe, którego pionowa konstrukcja nośna składa się z prefabrykowanych płaskich ram. Rusztowanie przeszło badania wytrzymałościowe wg najnowszych kryteriów opracowanych w oparciu o normy unijne m.in. badanie sztywności płaszczyzn poziomych. Wszystkie stalowe elementy rusztowania zostały zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie. Elementy drewniane są poddawane impregnacji.